ေက်ာင္းကုန္းျမဳိ့နယ္ ကညင္ကုန္းရြာ ပရဟိတအလွဴ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား

Tuesday, March 3, 2015

“ဗုဒၶဘာသာေသြး (သုိ႔) ဘာသာျခားေသြး အေႏွာမခံေစရန္"

ဗုဒၶဘာသာေသြးဟူသည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း သေဘာရွိ၍ ညစ္ႏြမ္းျခင္း သေဘာမွ ကင္းျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း သေဘာေဆာင္၍ ေတြေဝမုိက္မဲမႈကင္းျခင္း၊ ေမတၱာတရားၾကီးမား၍ ရက္စက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း၊ ေပးကမ္းမႈရက္ေရာ၍ ႏွေျမာတြန္႔တုိျခင္းမရွိျခင္း၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာရွိတတ္၍ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္ မဟုတ္မမွန္ လိမ္ညာမႈတရားမ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ျခင္း သေဘာမ်ဳိးပါ။

ထုိသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာေသြးကုိ တျခားေသာ ဘာသာျခားမ်ားက ေရာေႏွာဖုိ႔ အတြက္ ဗ်ဴဟာ (၅)ခ်က္ ခင္းက်င္းကာ ၾကိဳးစားလာၾကသည္။ အရင္ကတည္းက ၾကိဳးစားခဲ့ၾကလုိ႔ ေသြးေႏွာခံလုိက္ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ေသြးေႏွာခံလုိက္ရသည့္အျပင္ ဘာသာပါ ေပ်ာက္ခဲ့ၾက၏။ တစ္ခ်ဳိ႕က ေသြးေႏွာခံလုိက္ရေပမယ့္ ဘာသာမေပ်ာက္ခဲ့။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ေသြးလည္း အေႏွာမခံ ဘာသာလည္းမေပ်ာက္တာ အေကာင္းဆုံးပါ။ ထုိဗ်ဴဟာ(၅)ခ်က္ကား
၁။ ေမကညာကုိယူမည္။
၂။ ေငြအသျပာကုိယူမည္။
၃။ ေျမပထဗ်ာကုိယူမည္။
၄။ ေရႊျမန္မာကုိယူမည္။
၅။ ျပည္အာဏာကုိယူမည္ဆုိတဲ့ ၅-ခ်က္ပါ။
ေမကညာကုိ ယူမည္ဆုိတဲ့ ဗ်ဴဟာအရ ဗုဒၶဘာသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ေစ်းႏႈန္းေတြသတ္မွတ္ျပီး အေျပာခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးကုိ ဗန္းျပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မရ-ရေအာင္ ၾကိဳးစားေနၾကတာ အားလုံးအသိပင္။ မျဖစ္စေလာက္ေသာ ေငြေၾကး၊ တစ္ဘဝစာအတြက္ေတာင္မဟုတ္ တခဏသာ ေလာက္ေသာ  ခ်မ္းသာမႈကုိ မက္ေမာကာ ေသြးအေႏွာခံရသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့၏။
ထုိေသြးအေႏွာခံရသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာသာပင္ေပ်ာက္ခဲ့ရေသး၏။ အ႐ႈံးၾကီး ႐ႈံးေနၾကျခင္းပင္။ ဘာေၾကာင့္ ဘာသာေပ်ာက္ခဲ့သလဲဆုိရင္ သရဏဂုံသုံးပါး ရတနာသုံးပါး တုိ႔၏ ေက်းဇူးတရားကုိ နားမလည္ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး အသိမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္းဟု ဆုိရေပမည္။ အေၾကာင္းမညီညြတ္လုိ႔ ဘာသာျခားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳရေပမယ့္ သရဏဂုံသုံးပါး၏ တန္ဘုိး ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိ သိရွိေနသူ၊ သရဏဂုံတည္ျပီးသူမ်ားကား ဘယ္လုိပင္ ျခိမ္းေျခာက္ ျခိမ္းေျခာက္ ဘာသာမေပ်ာက္ခဲ့ေပ။

ဥပမာတစ္ခုေပးၾကည့္ပါမယ္။ “သီေဟာနာမ- ျခေသၤ့မည္သည္၊ ဇိဃစၦာပိ- ဘယ္ေလာက္ပင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေသာ္လည္း၊ တိဏာနိ- ျမက္ သစ္ရြက္တုိ႔ကုိ၊ န ခါေဒယ်- ဘယ္ေတာ့မွ မစား။” တဲ့။ ေတာသုံးေတာင္ကုိအုပ္စုိးေနတဲ့၊ တိရစၦာန္တုိ႔ေလာကမွာ ရဲရင့္ဆုံး ျခေသၤ့ဟာ အစာမစားရလုိ႔ ဘယ္လုိပင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေစကာမူ ျမက္တုိ႔၊ သစ္ရြက္တုိ႔၊ သစ္သီး သစ္ဥမ်ားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစားပါဘူး။ ထုိဥပမာေလးဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္းအတြက္ အတုယူသင့္သည့္ ဥပမာေကာင္းေလးပါ။

ဒါေၾကာင့္ ျခေသၤ့စိတ္ရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပလုိ႕ ဘယ္လုိပင္ ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ေရာက္ေစကာမူ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ဝါးျမိဳခံရမယ့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမ်ဳိး၊ ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာေသြးကုိ အျခားဘာသာနဲ႕ အေရာခံလုိက္တဲ့အျဖစ္မ်ဳိး၊ ေသြးခ်င္းေႏွာမိလုိ႔ ေယာက်္ားေလး ေမြးဖြားလာတာေတာင္မွ ရွင္ျပဳမေပးရဲတဲ့အျဖစ္မ်ဳိး၊ ကုိယ့္မိဘ ကုိယ့္ဆရာသမား၊ ကုိယ္ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ရဟန္းသံဃာမ်ားၾကြလာတာေတာင္မွ ရွိမခုိးဝံ့တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး၊ ဆြမ္းမေလာင္းရဲတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးကင္းေစဖုိ႔ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့ ျခေသၤ့မင္း ျမက္၊ သစ္ရြက္၊ သစ္သီး မစားသကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္အမ်ဳိး ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ့္သာသနာ အေရာင္မညစ္ဖုိ႔အတြက္ ေသြးခ်င္းမေႏွာမိေအာင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာေသြးစစ္စစ္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္သာ။

၁။ ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ရဲ႕ ေငြအသျပာကုိ ကာကြယ္ျခင္း။
၂။ ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး ေမကညာတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ျခင္း။
၃။ ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာနုိင္ငံၾကီးရဲ႕ ေျမ ပထဗ်ာကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊
၄။ ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာ ေရႊျမန္မာနုိင္ငံၾကီးကုိ ကာကြယ္ျခင္း။
၅။ ကုိယ့္ဗုဒၶဘာသာ ျပည္အာဏာကုိ တျခားဘာသာျခားလက္ထဲ မေရာက္ရေလေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္၊ အေပါင္းအသင္း ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ အခ်က္မ်ား မေႏွာမိေစဖုိ႔၊ (တစ္နည္း) ဘာသာျခားႏွင့္ ေသြးခ်င္းမေႏွာမိေစဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္တာပါ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

Saturday, February 28, 2015

"ျမတ္စြာဘုရားရွင္-ျပည္ေတာ္ဝင္ေန႔(သုိ႔)တေပါင္းလျပည့္"

တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ျပည္ေတာ္ဝင္ အခါေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရျခင္း အေၾကာင္းကား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ဖြားဖက္ေတာ္ (၇)ဦးထဲမွ ကာဠဳဒါယီ မေထရ္က ကပိလဝတ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူပါရန္ ေလ်ွာက္ထားသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ ေနေတာ္မူလ်က္ လူအေပါင္းကုိ တရားေရေအး အျမိဳက္ေဆးကုိ တုိက္ေက်ြးေနေတာ္မူခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ကပိလဝတ္ျပည့္ရွင္ ဖခင္ျဖစ္သူ သုေဒၶါဓနမင္းၾကီး ၾကားေလလ်ွင္ အမတ္တစ္ဦးကုိ မင္းခ်င္းေယာက်္ား တစ္ေထာင္ အျခံအရံျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ကပိလဝတ္ျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾကြေရာက္ရန္ ပင့္ေလ်ွာက္ခုိင္းပါတယ္။ ထုိအမတ္သည္ မင္းခ်င္းေယာက်္ား တစ္ေထာင္ျခံရံလ်က္ ယူဇနာ ၆၀ေဝးေသာ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ေရာက္လ်ွင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လူအေပါင္းကုိ တရားေဟာေနေတာ္မူခုိက္ႏွင့္ၾကဳံသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား တရားကုိ နာၾကားခြင့္ရသည့္အတြက္ ရဟႏၱာျဖစ္ျပီး ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူၾကပါတယ္။ ရဟႏၱာျဖစ္သည့္အတြက္ ေလာကီေရးရာ အားလုံးကုိ လ်စ္လွ်ဴရႈသည္ ျဖစ္ရကား သုေဒၶါဓနမင္းၾကီး၏ ပင့္ေလ်ွာက္ခုိင္းမႈကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား မေလ်ွာက္ဘဲ ေနၾကေတာ္မူပါတယ္။

သုေဒၶါဓနမင္းၾကီးလည္း ေနာက္ထပ္ အမတ္တစ္ဦးကုိ မင္းခ်င္းေယာက်္ား တစ္ေထာင္ျခံရံေစလ်က္ ထပ္မံပင့္ခုိင္းျပန္ပါတယ္။ ထုိအမတ္ႏွင့္ မင္းခ်င္းတစ္ေထာင္လည္း ေရွးနည္းတူ ရဟႏၱာမ်ား ျဖစ္သြားၾကျပန္ ပါတယ္။  ဒီလုိႏွင့္ ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္မွာ ကာဠဳဒါယီမေထရ္အား မင္းခ်င္းတစ္ေထာင္ျခံရံလ်က္ ထပ္ဆင့္ ပင့္ခုိင္းျပန္ပါတယ္။ ကာဠဳဒါယီမေထရ္ႏွင့္ မင္းခ်င္းတစ္ေထာင္လည္း ရဟႏၱာခ်ည္း ျဖစ္သြားျပန္ပါတယ္။ ကာဠဳဒါယီမေထရ္ ေရာက္လာ၍ ရဟႏၱာျဖစ္ျပီး ၇ရက္ ၈ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔ကား တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပင္တည္း။

ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ တေပါင္းလ၏ သာယာပုံကုိ ဂါထာ၆၀ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း၍ ဖခင္သုေဒၶါဓနမင္းၾကီး အပင့္ခုိင္းသည့္ စကားအလုံးစုံးကုိ ေလ်ွာက္ၾကားေလေတာ့၏။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ခ်စ္သား ကာဠဳဒါယီ ငါဘုရားသည္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တုိ႔အား ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔ေတြင္ ရဟႏၱာ ႏွစ္ေသာင္း ျခံရံလ်က္ ေဝဠဳဝန္ ေက်ာင္းေတာ္မွ တစ္ေန႔ တစ္ယူဇနာႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း(၆၀) ၊ (၂)လၾကာမွ် ကပိလဝတ္ျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကပိလဝတ္ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီး ၾကြေရာက္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ သာသနာ့သမုိင္းမွာ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကား
-ဖခင္သုေဒၶါဓနမင္းၾကီးစေသာ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ သာကီဝင္မင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေတာ္မူေစရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ နိေျဂာဓာရုံေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ေပၚေပါက္လာျခင္း။

-သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးတုိ႔၏ မာန္စြယ္ကုိ ပယ္ရွားေသာအားျဖင့္ ေပါကၡရဝႆမုိးကုိရြာသြန္းေစျပီး ထုိေပါကၡရဝႆမုိးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဝႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း၊

-ဆြမ္းပင့္ဖိတ္သူ ဒကာမ်ားမရွိခဲ့ပါလ်ွင္ အိမ္စဥ္မျပတ္ လွည့္လည္ဆြမ္းခံရပ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဝံသ ဗုဒၶအႏြယ္ဝင္ ျဖစ္ေသာ ေရွးေရွးဘုရားရွင္တုိ႔၏ အႏြယ္စဥ္ဆက္မွ ဆင္းသက္လာေသာအက်င့္ျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ (၂)ဂါထာျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓနမင္းၾကီးကုိ ေဟာေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ပထမဂါထာျဖင့္ သုေဒၶါဓနမင္းၾကီး ေသာတာပန္တည္ျခင္း၊ ဒုတိယဂါထာျဖင့္ သကဒါဂမ္တည္ျခင္း၊ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီမွာ ေသာတာပန္တည္ျခင္း၊ မဟာဓမၼပါလဇာတ္ေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူျပီး ဖခင္ၾကီးအား အနာဂါမ္တည္ေစျခင္း၊ ေနာင္ေသာအခါ အရဟတၱဖုိလ္တည္ျခင္း။

-ယေသာဓရာမိဖုရားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ စႏၵကိႏ႖ရီဇာတ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း၊

-ဇနပဒကာလ်ာဏီ၏ နႏၵမင္းသားကုိ ရဟန္းျပဳေပးျခင္း၊

-သားေတာ္ရာဟုလာ အေမြေတာင္းခံျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေလာကုတၱရာအေမြ ေပးသည့္အေနျဖင့္ သာမေဏေဘာင္သုိ႔ သြတ္သြင္းျခင္း၊ မိဘတုိ႔ ခြင့္မျပဳေသာ သားကုိ ရဟန္းျပဳမေပးရဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိ ပညတ္ျခင္း။

-သာကီဝင္မင္း မင္းသားတစ္ေထာင္ ရဟန္းျပဳျခင္း၊ ထုိသာကီဝင္မင္း မင္းသားတစ္ေထာင္မွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အနုရုဒၶ၊ အာနႏၵ၊ ဘဒၵိယ၊ ကိမိလ၊ ဘဂု၊ ေဒဝဒတၱ(ေဒဝဒတ္) ၇ဦးတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူရာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ လုိက္ပါသြား၍ ဒုတိယဝါကပ္ေတာ္မူျခင္း၊ ထုိဝါတြင္း၌ပင္ ထုိ(၇)ဦးထဲမွ အရွင္ဘဒၵိယသည္ ဝိဇၨာသုံးပါး ပဋိသမၻိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၱာျဖစ္ျခင္း၊ အရွင္အနုရုဒၶါကား ဒိဗၺစကၡဳ အဘိဥာဏ္ကုိ ရျခင္း၊ အရွင္အာနႏၵာကား ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း၊ အရွင္ဘဂု၊ အရွင္ကိမိလ အရွင္ဥပါလိတုိ႔သည္ေနာင္ေသာအခါ ရဟႏၱာျဖစ္ျခင္း၊ အရွင္ေဒဝဒတ္ကား ပုထုဇဥ္၏ အဘိဥာဏ္တန္ခုိးျဖင့္ ျပည့္စုံျခင္း၊

-အရွင္သာရိပုတၱရာေလ်ွာက္ထား၍ ဗုဒၶဝင္ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားျခင္း။

-ကာဠဳဒါယီမေထရ္က ေဆြမ်ဳိးတုိ႔အား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညိဳေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရာ၌ အျမတ္ဆုံးဘြဲ႕ ကုလပၸသာဒ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ကုိ ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူျခင္း စေသာ အက်ဳိးဆက္တုိ႔ပင္တည္း။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

Popular Posts

အၾကံျပဳစာ ေရးရန္