ေက်ာင္းကုန္းျမဳိ့နယ္ ကညင္ကုန္းရြာ ပရဟိတအလွဴ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား

Sunday, January 13, 2013

"နည္းမွန္ စနစ္မွန္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ပြား ရုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ပုံ ပူေဇာ္နည္း”

သင္တန္းေလးမွာ သရဏဂုံခံယူနည္းအျပင္ သရဏဂုံပ်က္ပုံပ်က္နည္းကုိလည္းတင္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ စာေမးပြဲရွိေနေသာေၾကာင့္ စာေရးသားျခင္းကုိ ရပ္နားခဲ့ျပီး ယခုစာေမးပြဲျပီးဆုံးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ျပီး ေရးသားတင္ေပးသြားပါမည္။ ယခုသင္ေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာက ဗုဒၶဘာသာအိမ္တုိင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကုိ သက္ရွိထင္ရွားျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိမိတုိ႔အိမ္တုိက္ခန္းမွာ စံပၸာယ္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ အာရုံထားျပီး တည္ထားကုိးကြယ္ၾကပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ တည္ထားကုိးကြယ္သည့္ေနရာမွာလည္း ကုိးကြယ္တတ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးျပန္ပါတယ္။ ပုံေတာ္မွာ ဂုဏ္ေတာ္တင္ျပီး ပူေဇာ္ရွိခုိးရမည္ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သည္ ငါတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာအစစ္ပဲ။ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူလာလုိ႔ ဒါက ကုသုိလ္ ဒါက အကုသုိလ္ဆုိတာကုိ ငါတုိ႔ခြဲျခားသိရတယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ငါတုိ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ကုိးကြယ္ရာအစစ္ျဖစ္တယ္။ ထုိျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အရဟံစတဲ့ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးနဲ႔ျပည့္စုံေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္ပဲရယ္လုိ႔ စိတ္ဝယ္ေအာက္ေမ့ျပီး ရွိခုိးပူေဇာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံေတာ္ကုိပဲ ရွိခုိးမေနဘဲ ထုိပုံေတာ္မွာ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားျခဳံျပီး ေက်းဇူးရွင္အစစ္ ကုိးကြယ္ရာအစစ္ျဖင့္ ရွိခုိးပူေဇာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ထုိသုိ႔ရွိခုိးပူေဇာ္သည့္ေနရာမွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားစင္ကုိ အိမ္ဦးခန္းမွာသာ အျမင့္အျမတ္ထားရပါတယ္။ ေလွကားေအာက္စသည္မွာ မထားရပါ။ အနိမ့္မွာ မထားရ။ ေျမညီမွာမထားရ။ အျမင့္အျမတ္ ေနရာမေပးနုိင္ လ်ွင္ မထားသည္က ေကာင္းပါတယ္။ ယုတ္နိမ့္ေသာ ေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ထားလ်ွင္ ေန႔စဥ္ ငရဲၾကီး မည္ျဖစ္၏။ ေဘးဥပါဒ္က်ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ရုပ္ပြား ဆင္းတုမ်ားကုိ ထားရွိျပီး ပူေဇာ္နည္း ရွိခုိးနည္းမ်ား စနစ္က်ရွိရန္လုိ၏။

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရုပ္တုကုိ ပင့္ယူပူေဇာ္ျပီဆုိသည္ႏွင့္ တျပုိင္နက္ ေရွးဦးစြာ ရုပ္ထုေတာ္ကုိ အေနကဇာတင္ရမည္ျဖစ္၏။ အေနကဇာမတင္လ်ွင္လည္း ရွိခုိးေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ အေနကဇာတင္မွ ဘုရားအရာေျမာက္သည္မဟုတ္၊ ရွိခုိးေကာင္းသည္မဟုတ္ဘဲ အေနကဇာမတင္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအရာေျမာက္ျပီး ရွိခုိးေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ လုိအပ္မည္ သိသင့္သည္ထင္၍ ထည့္ေရးျခင္းမ်ွသာျဖစ္၏။ အေနကဇာတင္သည္ဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း က်ဴးရင့္ေတာ္မူသည့္ ဥဒါန္းစကားေတာ္ကုိ ျပန္ျပီး ရြတ္ဖတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။

အေနကဇာတင္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မတင္သည္ျဖစ္ေစ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရုပ္ထုကုိ ပူေဇာ္ကုိးကြယ္လ်ွင္ ဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးကုိ ေလးစားသည့္စိတ္ႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ပြဲကုိ စနစ္တက် ကပ္လွဴပူေဇာ္ရမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးကုိလည္း ဤကဲ့သုိ႔ပင္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရမည္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအား မိမိတုိ႔ စားဦးစားဖ်ားမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းကုိ သက္ရွိထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားထံ စိတ္ေရာက္ျပီး လွဴဒါန္းေနျခင္းဟု မွတ္ယူထားရမည္ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဆြမ္းေတာ္ကပ္ျပီး၍ ျပန္စြန္႔လာသည့္အခါ ေစတနာ ျပတ္သားစြာျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ လွဴဒါန္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားျပန္လည္ စားရန္ မသင့္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္၏။ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ပူေဇာ္ရက်ဳိးကုိ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
စာဖတ္သူအားလုံးသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီး လုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

အၾကံျပဳစာ ေရးရန္